Styret

Har du nokre gode tankar for kva som kan gjera i Eidesjoen krins til ein enda trivelegare plass a bu, saa ikkje nol med og ta kontakt enten paa e-post eller telefon.

Nestleiar

Mette Berggren
Mobil: 934 62 243
e-post: eidesjoen.grendalag@gmail.com

Styreleiar

Andre Vorland Skoge
Mobil: 480 58 432
e-post: eidesjoen.grendalag@gmail.com

Andre Styremedlemmer

Anne Lise Eidesund
Tommy Gjertsen
Frode Nesse

Varamedlemmer

Gunnar Eide
Silje Tengesdal Skagen
Halvard Vorland

Revisorer

Grethe Fredheim
Camilla Aasen

Valgnemnd

Marit Bo
Kristi Eide
Halvard Vorland

Medlemskap

Medlemskontingent 2018 er 150 NOK, gjelder per husstand og kan betales til kontonummer 3624.62.23208. Ikkje gloym a opplyse om familienamn.

Dokumenter

Invitasjon aarsmote 2019, Aarsmelding 2018, Regnskap 2018, Kontingentforslag 2020, Innkomne forslag, Forslag verksemdsplan Grendalag 2019, Forslag verksemdsplan Grendahuset 2019, Budsjettforslag 2019

Aarsmelding 2017, Verksemdsplan Grendalag 2018, Verksemdsplan Grendahuset 2018

Aarsmoteprotokoll 2017, Verksemdsplan Grendalag 2017, Verksemdsplan Grendahuset 2017

Vedtekter Grendalag (siste versjon 2016)

 

Eidesjoen Grendalag

Impressum: Eidesjoen Grendalag, 5382 Skogsvaag, Norway, Org.nr. 985 496 919
Kontakt Webmaster: eidesjoen.grendalag@gmail.com